Pierwszy w Polsce ranking reputacji miast wojewódzkich – wyniki badania

  • Data dodania: 2016-03-02

Wrocław, Gdańsk i Poznań, tuż za nimi Kraków i Warszawa – to czołowa piątka miast wojewódzkich cieszących się najlepszą reputacją wśród Polaków. Pierwsze w Polsce badanie reputacji miast odpowiada także na pytanie, które miasta najchętniej odwiedzaliśmy i rekomendowaliśmy znajomym w ostatnim roku.

Ranking miast wojewódzkich o najwyższej reputacji, źródło: Raport z badania reputacji marki Premium Brand

Ranking miast o najwyższej reputacji powstał na podstawie wyników badania, zrealizowanego wśród osób znających dane miasto, z zastosowaniem narzędzia opracowanego przez prof. UW Dominikę Maison z agencji badawczej Maison&Partners. Respondenci oceniali poziom zaufania do danego miasta, możliwość polecenia go znajomym, towarzyszącą mu atmosferę medialną, zaangażowanie społeczne oraz warunki pracy w danym mieście.

Na podstawie uzyskanych wyników dla każdego miasta obliczono wskaźnik reputacji (od 1 do 100 punktów). W zestawieniu rankingu marek miast wysokiej reputacji Premium Brand uwzględniono tylko te, dla których wartość wskaźnika reputacji wyniosła min. 60 punktów.

W odniesieniu do każdego miasta zmierzono także poziom znajomości wspomaganej oraz odwiedziny i udzielone rekomendacje w ciągu ostatnich 12. miesięcy.

Najczęściej odwiedzanym miastem w ostatnim roku była Warszawa (29%), Kraków (27%) oraz Wrocław (24%). Najmniejsza grupa respondentów zadeklarowała pobyt w Białymstoku (4%) i Zielonej Górze (6%).

Najczęściej odwiedzane miasta wojewódzkie źródło: Raport z badania reputacji marki Premium Brand

W pierwszej trójce miast, których odwiedzenie respondenci rekomendowali najczęściej znalazły się Kraków, Wrocław i Gdańsk. Tuż za nimi uplasowała się Warszawa.

Najczęściej rekomendowane miasta wojewódzkie, źródło: Raport z badania reputacji marki Premium Brand

Badanie zostało zrealizowane dla Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez agencję badawczą Maison&Partners na panelu badawczym Ariadna w dniach 19-22 lutego br. Pomiar wykonano na losowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie konsumentów liczącej 1006 osób, metodą CAWI. Próba była kwotowane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 18-tu lat wzwyż dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Raport z badania w wersji podstawowej można pobrać ze strony fundacji: www.premiumbrand.com.pl/aktualnosci.