Metodologia Badania

Metodologię badania reputacji marki opracowała prof. UW Dominika Maison – ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych oraz założycielka agencji badawczej Maison&Partners.

prof. UW Dominika Maison

Dominika Maison od wielu lat łączy praktykę badań konsumenckich z pracą naukową. Jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i największym autorytetem w badaniach rynku i psychologii konsumenckiej w Polsce.

Wspiera zespół M & P dzięki swojej wiedzy psychologicznej i doświadczeniu w doradztwie, nadzorując merytoryczną zawartość każdego projektu.

Badanie obejmuje niemal 250 marek i firm w 25 kategoriach produktów i usług.

Ponadto badamy m.in. reputację osób publicznych, miast wojewódzkich i uczelni.

Jak wygląda
pomiar reputacji?

Pomiar reputacji marki prowadzony jest wśród osób znających daną markę lub firmę z zastosowaniem narzędzia opracowanego przez prof. Dominikę Maison obejmującego pięć kluczowych wymiarów, tj:

Zaufanie

To marka, na której można polegać.

Referencja

To marka, którą można z czystym sercem polecić znajomym.

Atmosfera medialna

W jaki sposób mówi się o marce w mediach?

CSR

Czy marka w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa.

Dobry pracodawca

Ta marka kojarzy mi się z dobrym pracodawcą.

Pomiar dodatkowy

W odniesieniu do każdej marki i firmy mierzony jest poziom znajomości wspomaganej oraz używanie i rekomendowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Tytuł wysokiej reputacji

Na podstawie uzyskanych wyników dla każdej marki jest obliczany wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartości w zakresie od 1 do 100 punktów.

Tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand jest nadawany wyłącznie wtedy, gdy wartość wskaźnika reputacji wynosi minimum 60 punktów.

Badanie

Badanie reputacji prowadzi agencja badawcza Maison&Partners na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna.

Dobór próby

Pomiar prowadzony jest na losowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie konsumentów metodą CAWI. Próba jest kwotowana wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 15 lat wzwyż dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Wielkość próby

Łącznie w badaniu marek i firm bierze udział niemal 10 000 osób. Jedna osoba ocenia nie więcej niż 4 kategorie produktów i usług. Innymi słowy na badanie składa się 10 niezależnych ogólnopolskich prób, z których każda liczy minimum N=1000 Polaków w wieku od 15 lat wzwyż.

Zobacz przykładowy raport z badania Premium Brand 2016:

Pobierz raport